Dạ Dày An Châu - Trang chủ - Giải pháp hỗ trợ trào ngược và viêm loét dạ dày

Dạ Dày An Châu

Sản phẩm đã được nghiên cứu tiền lâm sàng tại Đại Học Y Hà Nội cho kết quả tốt trong hỗ trợ bảo vệ thực quản, giảm tổn thương viêm loét do Trào Ngược Dạ Dày Thực Quản gây ra. Hỗ trợ giảm các triệu chứng Trào Ngược Dạ Dày Thực Quản và Viêm Dạ Dày.

Trào ngược dạ dày thực quản
Viêm loét dạ dày

6. Giấy phép của chúng tôi

Giấy công bố sản phẩm
Giấy phép quảng cáo